Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama

Kısa çalışma durumunda çalışanın eline geçecek ücreti öğrenmek için aşağıdaki hesaplama aracına istenen bilgileri girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplama
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Ücretsiz izinli olduğunuz veya çalışmadığınız aylarda gün kısımlarını uygun şekilde doldurarak brüt günlük ücret ortalamasının doğru şekilde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Bir ay için brüt ücreti doldurduğunuzda sonraki aylar otomatik olarak aynı ücretle doldurulacaktır. Otomatik olarak doldurulan ücretler aldığınız brüt ücrettten farklı ise değiştirebilirsiniz.
 1. Brüt Ücretler / Gün Sayıları
 2. TL / Gün
 3. TL / Gün
 4. TL / Gün
 5. TL / Gün
 6. TL / Gün
 7. TL / Gün
 8. TL / Gün
 9. TL / Gün
 10. TL / Gün
 11. TL / Gün
 12. TL / Gün
 13. TL / Gün
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Kısa çalışma nedir?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

Kısa çalışmadan ne kadar süreyle yararlanılabilir?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir. Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir işyerinde 4 gün ve daha az çalışma yapıldığı durumu ifade eder.

Hesaplamalarda damga vergisi oranı nedir?

Maaş hesaplamalarında 2013 yılı ve sonrası için damga vergisi oranı %0,759 olarak uygulanmaktadır.

Kısa çalışma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır?

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir.

Kimler kısa çalışma ödeneği alabilir?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacaktır.

Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

Kısa çalışma uygulanan sürede işveren işten çıkarma yapabilir mi?

İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25/II bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.